Redaktionellt
Med positiva budskap om skolan, hur engagerade lärare utvecklar undervisningen och är goda exempel bidrar tidningen till att höja statusen i läraryrket. Tidningen utmanar och utvecklar läsarna i sin yrkesroll och är ett av många verktyg för att öka inspirationen och höja kompetensen.

Målgrupp:
Lärare i svenska, språk och SO-ämnen i Grundskolan.

Upplaga:
11 000 ex

Utgivning:
6 nummer/år

Webb:
Komplettera digitalt med annonspaketet Lärarnas webb.