Redaktionellt
Yrkestidningen för chefer och ledare inom skola och utbildning med tips och fakta för den som leder en verksamhet som hanterar både stort humankapital och omsätter miljoner kronor varje år. Varierande och aktuella ämnen med allt det viktiga en skolledare behöver till stöd i sitt arbete.

Målgrupp
Skolledare, rektorer, förskolechefer och beslutsfattare inom förskola, grund- och gymnasieskola, högskola samt särskola, arbetsmarknadsutbildning och förvaltning.

Upplaga
7 300 ex (TS 2018)

Antal läsare
45 000 (Orvesto Konsument 2018:2).

Utgivning
6 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.