Redaktionellt
Artiklar om pedagogik, arbetsförhållanden, utredningar, ekonomi, forskning och politik som rör folkhögskolan och folkbildningen.

Målgrupp
Lärare, rektorer, beslutsfattare och andra intressenter inom området folkhögskola.

Upplaga
2 900 ex (TS 2018)

Utgivning
6 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.