Redaktionellt
Förskollärarnas branschtidning. Fokus på kompetensutveckling för lärare inom förskolepedagogik.

Målgrupp
Förskollärare i förskolan och förskoleklassen. Förskolechefer, skolledare och föreståndare i förskolan och skolan. Tidningen Förskolan skickas hem till över 60 000 förskollärare. Högskoleutbildade yrkesmänniskor med ett direkt inflytande över inköpen till förskolorna. 97% av tidningens läsare är kvinnor.

Upplaga
62 400 ex TS-upplaga (2018)

Antal läsare:
89 000 (Orvesto Konsument 2018:2)

Utgivning:
8 nummer/år.

Webb och Nyhetsbrev
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb och Förskolans nyhetsbrev som kommer varannan torsdag.