Redaktionellt
Yrkesutvecklande och inspirerande tidning för alla lärare i fritidshem. Ny forskning och nyheter som berör läsarna varvas med yrkesnära reportage från fritidshem runt om i landet.

Målgrupp
Fritidspedagogik, för dig som är lärare i fritidshem.

Upplaga
13 900 ex.

Utgivning
6 nummer/år

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet Lärarnas webb.