Målgrupp
Grundskollärare som är anslutna till Lärarförbundet..

Upplaga
22 100 ex.

Utgivning
6 nummer/år

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.