Redaktionellt
Yrkesutvecklande och inspirerande tidning för alla lärare i gymnasieskolan. Ny forskning och nyheter som berör läsarna varvas med yrkesnära reportage från klassrum och undervisningsplatser runt om i landet.

Målgrupp
Gymnasielärare i alla olika ämnen och på alla olika program.

Upplaga
8 000 ex.

Utgivning
6 nummer/år

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.