Redaktionellt
Sveriges största nyhetsmagasin för lärare och skolledare.

Målgrupp
Lärarförbundets medlemmar från förskola till högskola. Lärare i förskola, grundskola, fritids- och specialpedagoger, gymnasielärare samt föreståndare, skolledare och rektorer.

Upplaga
219 100 varav cirka 7 000 ex till skolor.

Utgivning
10 nummer/år.

Webb och Nyhetsbrev
Komplettera digitalt med annonspaketet Lärarnas Webb och Lärarnas tidnings veckovisa digitala nyhetsbrev med 219 100 mottagare.