Redaktionellt
Sveriges största och enda nyhetstabloid för lärare och skolledare.

Målgrupp
Lärarförbundets medlemmar från förskola till högskola. Lärare i förskola, grundskola, fritids- och specialpedagoger, gymnasielärare samt föreståndare, skolledare och rektorer.

Upplaga
232 400 ex TS-upplaga (2018), varav cirka 7 000 ex till skolor.
218 000 läsare (Orvesto Konsument 2018:2)

Utgivning
14 nummer/år.

Webb och Nyhetsbrev
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb och Lärarnas tidnings veckovisa digitala nyhetsbrev.