Om oss

Välkommen till RabalderMedia

RabalderMedia är idag ett av de ledande mediasäljbolagen med ett flertal tidningar, webbsajter och nyhetsbrev i portföljen. Vi arbetar både med webbannonsering och event men även med traditionell printförsäljning.

Vi gör skillnad för medieköpare och för våra samarbetspartners

Vi erbjuder förlag och andra medieägare utveckling och försäljning av deras annonsutrymmen och andra marknadsföringsprodukter. Vi tar ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar våra samarbetspartners genom att hitta nya intäktsströmmar.

RabalderMedias affärsmodell är baserad på våra samarbetspartners behov. Vi specialanpassar allt efter önskemål. Vi tar gärna helhetsansvar där vi står för försäljning, fakturering, uppföljning och kundvård, men kan också ansvara för utvalda delar om våra samarbetspartners önskar att själva driva vissa processer.

RabalderMedia ingår i Career Group Sverige koncernen.