Redaktionellt
Pedagogiska magasinet är Sveriges största forskningstidskrift på utbildningsområdet och ett forum för pedagogisk debatt, forskning och utbildning. Den ska skapa intresse, väcka nya tankar och vidga perspektiven

Målgrupp
Lärarförbundets medlemmar, lärare, lärarutbildare, pedagoger, skolledare, beslutsfattare, tjänstemän och politiker inom hela utbildningsområdet.

Upplaga:
226 600 ex. (TS 2018)

Utgivning
4 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.