Redaktionellt
Specialpedagogik är en mycket uppskattad tidning som bevakar det specialpedagogiska området.

Spridning
Tidningen Specialpedagogik är en pedagogisk tidskrift för lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolor, rektorer och chefer inom förskola, särskola, grundskola och gymnasieskola.

Upplaga
11 500 ex (TS-helår 2018)

Antal utgåvor
6 nummer/år

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.