Målgrupp
Lärare i Grundskolan. Inkluderar även de lärare som tidigare fick MiVida, dvs lärare i Hem- och Konsumentkunskap samt Idrott och Hälsa.

Upplaga
31 000 ex.

Utgivning
6 nummer/år

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.