Redaktionellt
Fokus på kompetensutveckling för lärare inom fritidspedagogik. Kultur, forskning, sociala och politiska frågor.

Målgrupp
Yrkestidning för lärare i fritidspedagogik i fritidshem och skola.

Upplaga
13 100 ex

Utgivning
6 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb.