Redaktionellt
Med positiva budskap om skolan, hur engagerade lärare utvecklar undervisningen och är goda exempel bidrar tidningen till att höja statusen i läraryrket. Tidningen utmanar och utvecklar läsarna i sin yrkesroll och är ett av många verktyg för att öka inspirationen och höja kompetensen.

Målgrupp
Lärare inom yrkesförberedande ämnen.

Upplaga
4 000 ex.

Utgivning
6 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med annonspaketet Lärarnas webb.